MEZŐGAZDASÁG

A HIGÉN+99 Növényregeneráló és növényápoló készítmény hatékonyan felveszi a harcot a jelenleg ismert és nagy károkat okozó mikroorganizmusok ellen.

Felhasználási területek:

Szántóföldi kultúrákhoz, zöldségfélékhez, gyümölcs és szőlő termesztéséhez.
Silók, gabonatárolók, szállítóeszközök elfertőződésének megelőzése, mentesítése.
Preventív használatával megelőzhetőek a növényi gombás és baktériumos megbetegedések.
A penészgombák és egyéb kórokozók általi veszteségek megszüntetésével kézzelfogható, jelentős profitabilitás javulás várható.
A HIGÉN+99, a növény különböző fenológiai fázisában is használható, nem szívódik fel, szermaradvány nem marad hátra, az élelmezési várakozási ideje 0 nap, nem veszélyezteti a beporzó méh állományt sem.
A növényvédelmi munka nem fejeződik be a termőföldön, hiszen a különböző károsító szervezetek a már betárolt termény mennyiségét is csökkentik, minőségét rontják. Ezért fontos a raktári és termény fertőtlenítés.
A gombafajok, szaprotrófok, amelyek a termést fertőzve súlyos mikotoxinok termelésére képesek jelentősen veszélyeztetve a takarmány- és élelmiszerbiztonsági paramétereket, illetve nagyságrendi mennyiségi, de főként minőségi veszteséget képesek okozni.
Szántóföldön: a Fusarium, Trichoderma, Stachybotrys, Cladosporium, Epicoccum, Alternaria,
Raktári penészgombák: Aspergillus és Penicillium
A piacon lévő kemikáliák használatát a szermaradvány kérdése miatt fontos figyelembe venni..
Ezekre a jelentős anyagi károkat okozó káros gombafajokra, kiváló alternatív környezetbarát, szermaradványmentesen lebomló, nagyhatékonyságú megoldás a HIGÉN+99.

Előnyei:
- Fertőtlenítés után azonnal használhatóak a raktárak, szellőztetést nem igényel
Az é.v.i az élelmezés-egészségügyi várakozási idő (utolsó növényvédelmi kezelés és a termény betakarítása közötti idő) illetve m.v.i a munkaegészségügyi várakozási idő (növényvédelmi kezelés és a kezelt kultúra védőfelszerelés nélküli megközelíthetősége közötti eltelt idő) a HIGÉN+99 esetében 0 nap.
Ezért a HIGÉN+99 felhasználása esetén biztosítva van a betakarított termés veszélytelen fogyaszthatósága. A HIGÉNN+99 -el betakarítás előtti csapadék okozta fusarium is hatékonyan kezelhető, szermaradványmentesen.

Engedélyezés:
A Növényregeneráló és növényápoló készítményünk egy Nátrium-klorid alapú oldat (Kloridion tartalmú elektrolitból előállított, elektokémiailag oxidált oldat) CAS szám: 7647-14-5; EK-szám: 231-598-3 A készítmény veszélyességi besorolása a 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:
Nem minősül veszélyes keveréknek. Figyelmeztető H-és P mondatok nincsenek.
A nátrium-kloridot az (EU) 2017/1529 bizottsági végrehajtási rendelet ( 3 ) egyszerű (BASIC) anyagként jóváhagyta.
Az említett anyag felhasználási feltételei nem vezetnek olyan mennyiségű maradékanyag jelenlétéhez az élelmiszerekben és takarmányokban, hogy az kockázatot jelentene a fogyasztóra.
A Bizottság (EU) 2017/1529 végrehajtási rendelete (2017. szeptember 7.) a nátrium-klorid egyszerű anyagnak (BASIC) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 232., 2017.9.8., 1. o.).

Ezen jogszabályok szerint a termék használata nem engedélyköteles.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Vízoldhatóság, hatásmechanizmus:
A HIGÉN+99 Növényregeneráló és növényápoló készítmény színtelen enyhén klórszagú, folyékony koncentrátum.
Vízben korlátlanul oldódik A hatóanyag modern, innovatív elektrokémiai eljárás után magas redoxpotenciállal rendelkező anyaggá változik, így a HIGÉN+99 elektrokémiai, molekuláris úton fejti ki hatását, nem vegyi úton.

Ágazatspecifikus előnyök:

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

 • Kompromisszummentes penész- és gombamentesítés
 • Szermaradvány mentes, sóra és vízre bomlik a hatóidő letelte után
 • Meghosszabbított eltarthatósági idő
 • Költséghatékonyabb higiénia biztosítása a hagyományos módszerekkel összehasonlítva
 • Az öntözőrendszerből a biofilm eltávolítható, újraképződése megelőzhető
 • A veszteségek és a költségeink csökkentésével kézzelfogható profitabilitás javulás várható
 • A termék nem ADR köteles
 • Használata tűzvédelmi és munkavédelmi szempontból is biztonságos nincs környezetkárosító hatása
 • Öntözővíz fertőtlenítése
 • Termények frissességének megőrzése
 • Berendezések, tárolóedények fertőtlenítése
 • Légtér fertőtlenítése
 • Kézfertőtlenítés
 • Látogatók fertőtlenítése
 • Mosdók, irodahelyiségek, közös használatú helyiségek fertőtlenítése
 • Ruházat fertőtlenítése
Translate »